อบรมสัมมนาที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 0 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 0 ครั้ง
ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”
เข้าดู 3 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 3 ครั้ง
การทำเครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติและแนวออร์แกนิก รวมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิวหน้า(ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว) ผิวกาย มือ เท้า
เข้าดู 18 ครั้ง
ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) · ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย
เข้าดู 9 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการรับโทรศัพท์ เพื่อให้ผ...
เข้าดู 6 ครั้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในการรับโทรศั...
เข้าดู 15 ครั้ง
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้...
เข้าดู 11 ครั้ง
ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบกา...
เข้าดู 32 ครั้ง
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัม...
เข้าดู 348 ครั้ง
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3...
เข้าดู 550 ครั้ง
การทำเครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติและแนวออร์แกนิก รวมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิวหน้า(ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว) ผิวกาย มือ เท้า
เข้าดู 18 ครั้ง
เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผ...
เข้าดู 14 ครั้ง
การทำเครื่องสำอางสมุนไพรจากธรรมชาติและแนวออร์แกนิก รวมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผิวหน้า(ฝ้า กระ จุดด่างดำ สิว) ผิวกาย มือ เท้า
เข้าดู 18 ครั้ง
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ...
เข้าดู 10 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 18 ครั้ง
ดังนั้นการทำงานใดๆไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน...
เข้าดู 12 ครั้ง
“พนักงานขายหัวใจบริการ” หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการมีจิตสำนึกในการบริการ (S...
เข้าดู 8 ครั้ง
พนักงานขายเกิดการพัฒนาความคิด พลังใจ เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานขายของตนเอง ตลอดจนเพื่อปลุกพลังนักขายให้สามารถเป็นนักขายมืออาชีพในสภาวการณ์เศรษฐกิ...
เข้าดู 5 ครั้ง
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ...
เข้าดู 13 ครั้ง
นักขายต้องมีทักษะการขายและการนำเสนอสินค้าที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า จนส่งผลให้ “จากลูกค้า กลาย ลูกค้าประจำได้”
เข้าดู 10 ครั้ง
ในยุคแห่งการแข่งขันเช่นนี้!! การขายสินค้าด้วยฝีมือเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ “การขายด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเต็มที่และเต็มใจให้บริการ” เป็น...
เข้าดู 12 ครั้ง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไป!!! โดยเฉพาะเรื่องความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคหาได้ยากยิ่งนัก ดังนั้นหากนักขายไม่ร...
เข้าดู 15 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 0 ครั้ง
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนั...
เข้าดู 4 ครั้ง
เรียนการทำเบสเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งครีม เจล เซรั่ม กันแดด โทนเนอร์ เซรั่ม โฟมล้างหน้า มาร์ค ฯลฯ
เข้าดู 5 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 3 ครั้ง
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนั...
เข้าดู 13 ครั้ง
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหา...
เข้าดู 12 ครั้ง
ลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงข...
เข้าดู 14 ครั้ง
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนั...
เข้าดู 10 ครั้ง
ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM TEL: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า ห...
เข้าดู 8 ครั้ง
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของ...
เข้าดู 14 ครั้ง
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการ...
เข้าดู 17 ครั้ง
เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูก...
เข้าดู 372 ครั้ง
การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้...
เข้าดู 488 ครั้ง
เรียนการทำเบสเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งครีม เจล เซรั่ม กันแดด โทนเนอร์ เซรั่ม โฟมล้างหน้า มาร์ค ฯลฯ
เข้าดู 5 ครั้ง
วิชา [Knowledge] ข้อมูล [Data] การวิเคราะห์ [Analysis] และ วิสัยทัศน์ [Vision] ปัญญา [Wit] การสื่อความ [Communication] การฟัง [Listening] การคิดตั...
เข้าดู 9 ครั้ง
เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรก็ต้องมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้ยอดขายของทีมงานขายเพิ่มขึ้น พนักงานขายเองก็จำเป็นต้องค้นหาแ...
เข้าดู 7 ครั้ง
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการ...
เข้าดู 17 ครั้ง
 ถ้าคุณเป็นนักขายที่เคยทำงานหนัก แต่เจอรูรั่วในระบบการขาย  ถ้าคุณเป็นนักขายที่อยากก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพในอีกระดับหนึ่ง  ถ้าคุณอยากจัดระบ...
เข้าดู 435 ครั้ง
กระตุ้นจูงใจลูกน้องอย่างไรจึงจะได้งานและความสำเร็จตามเป้าหมาย (และเกินคาด)
เข้าดู 355 ครั้ง
เรียนการทำเบสเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งครีม เจล เซรั่ม กันแดด โทนเนอร์ เซรั่ม โฟมล้างหน้า มาร์ค ฯลฯ
เข้าดู 5 ครั้ง
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการ...
เข้าดู 17 ครั้ง
เรียนการทำเบสเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งครีม เจล เซรั่ม กันแดด โทนเนอร์ เซรั่ม โฟมล้างหน้า มาร์ค ฯลฯ
เข้าดู 5 ครั้ง
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการกู้คืนระบบงาน และการรับมือกับเหตุการณ์หยุดชะงักหรือ สภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการ...
เข้าดู 17 ครั้ง
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ ...
เข้าดู 270 ครั้ง
ในยุคที่สื่อยุคใหม่และสื่อโซเชียลกลายเป็นสื่อกระแสหลักที่ผู้คนหันมาใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารและติดต่อสัมพันธ์กับสังคมของตนเองทั้งในการทำงานและชีวิตส...
เข้าดู 339 ครั้ง
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให...
เข้าดู 13 ครั้ง
เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ”ลูกจ้างซึ่งปฏิบั...
เข้าดู 1133 ครั้ง
1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมาย...
เข้าดู 4 ครั้ง
ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย...
เข้าดู 12 ครั้ง
1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง 2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 3. ชี้ให้เห็...
เข้าดู 644 ครั้ง
การจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงทาง และสามารถรักษาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อนขององค์กรได้ก็คือการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่...
เข้าดู 533 ครั้ง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พย...
เข้าดู 6 ครั้ง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)
เข้าดู 26 ครั้ง
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พย...
เข้าดู 34 ครั้ง
ท่านทราบหรือไม่ว่า???ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้หรือ สัญญาจ้าง ที...
เข้าดู 565 ครั้ง
ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้...
เข้าดู 16 ครั้ง
ในโลกองค์กรธุรกิจการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่งต่างหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบว...
เข้าดู 362 ครั้ง
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ * พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่...
เข้าดู 425 ครั้ง
เพราะการเริ่มต้นทำเบเกอรี่ที่เริ่มยากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการต่อยอด และพัฒนาฝีมืออย่างถูกต้อง มาเรียนรู้เทคนิคการทำเบเกอรี่ชั้นสูง ที่การทำจะเต็...
เข้าดู 29 ครั้ง
* เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ * พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของเลขานุการทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้ช่วย อย่...
เข้าดู 425 ครั้ง
กฎหมายบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ตุลาคมนี้แล้ว เพื่อความมั่นใจในการสอบ ต้องไม่พลาด..ติวเข้มหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา...
เข้าดู 1540 ครั้ง
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก...
เข้าดู 12 ครั้ง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจจึงต้องเตรียมตัวและปรับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและในทุกมิติของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ...
เข้าดู 14 ครั้ง
“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติ ระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้...
เข้าดู 22 ครั้ง
เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์แล...
เข้าดู 1306 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 15 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 15 ครั้ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gm...
เข้าดู 17 ครั้ง
สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบ...
เข้าดู 11 ครั้ง
การสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจ และได้ข้อคิดในศาสตร์ของการบริหารค่าตอบแทนที่ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน และเหมาะสำหรับทั้งคนที่ทำงานด้าน HR และคนท...
เข้าดู 10 ครั้ง
แบบอย่าง “ผู้นำ” ยุคใหม่ ต้องเป็นอย่างไร?“ผู้นำ” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงานวิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม...
เข้าดู 18 ครั้ง
ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ...
เข้าดู 306 ครั้ง
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทร...
เข้าดู 322 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
เข้าดู 3 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการขายงานประชุมและจัดเลี้ยงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 10ปี
เข้าดู 11 ครั้ง
เพราะการเริ่มต้นทำเบเกอรี่ที่เริ่มยากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการต่อยอด และพัฒนาฝีมืออย่างถูกต้อง มาเรียนรู้เทคนิคการทำเบเกอรี่ชั้นสูง ที่การทำจะเต็...
เข้าดู 29 ครั้ง
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิ...
เข้าดู 15 ครั้ง
สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบ...
เข้าดู 11 ครั้ง
เทคนิคการบริหารและจัดการสปาสำหรับผู้ที่มีธุรกิจสปาเป็นของตัวเองหรือกำลังสนใจจะเปิดธุรกิจสปา
เข้าดู 11 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
เข้าดู 17 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
เข้าดู 3 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการขายงานประชุมและจัดเลี้ยงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมากกว่า 10ปี
เข้าดู 11 ครั้ง
เทคนิคการบริหารและจัดการสปาสำหรับผู้ที่มีธุรกิจสปาเป็นของตัวเองหรือกำลังสนใจจะเปิดธุรกิจสปา
เข้าดู 11 ครั้ง
เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
เข้าดู 17 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา – ลาว – กัมพูชา) ภายใต้ MOU จ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร?
เข้าดู 587 ครั้ง
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา
เข้าดู 8 ครั้ง
เทคนิค การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน (19 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้น...
เข้าดู 24 ครั้ง
จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เป็นท...
เข้าดู 19 ครั้ง
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบ Cloud Computing และ การสมัครและเข้าใช้งาน Google Drive 2. Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต...
เข้าดู 21 ครั้ง
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคร...
เข้าดู 491 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจ ระบบการพัฒนาคนที่ดี มีผู้มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถน...
เข้าดู 268 ครั้ง
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิ...
เข้าดู 15 ครั้ง
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจ...
เข้าดู 10 ครั้ง
สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบ...
เข้าดู 11 ครั้ง
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประ...
เข้าดู 54 ครั้ง