คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวมอบรมที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมสัมมนา!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

หลักการเเละเหตุผล          ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั...
เข้าดู 0 ครั้ง
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการขายทางโทรศัพท์อย่างถูกต้อง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมุมมองของลูกค้าในก...
เข้าดู 0 ครั้ง
หลักการเเละเหตุผล   ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่าง...
เข้าดู 0 ครั้ง
หัวข้ออบรม 1. ปัญหาที่ทำให้นายจ้าง ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร? 2. ข้อตกลง MOU คือสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา มีขึ้นเพื่อกระตุ้...
เข้าดู 587 ครั้ง
   เนื้อหาหลักการสัมมนา  จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง  ตัวอย่าง “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้...
เข้าดู 565 ครั้ง
รูปแบบการอบรม:  บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ทำแบบทดสอบ Pre Test Post Test ,ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่นจำลอง...
เข้าดู 819 ครั้ง
 หลักการและเหตุผล         ตามในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธาร...
เข้าดู 1540 ครั้ง
เพราะ...งานบุคคล  เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป..ไม่มีสูตรตายตัว…ไม่มีวิธีการที่แน่นอน  เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง  เ...
เข้าดู 1306 ครั้ง
หัวข้อการอบรม หัวข้อวิขาที่ 1   กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐาน             &...
เข้าดู 1133 ครั้ง
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยาย ละลายพฤติกรรม ICE BREAK ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ ...
เข้าดู 3 ครั้ง
ทำอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าแก่สินค้า การบริการและองค์กร โดยไม่ต้องเพิ่มทุน? สินค้าเหมือนกัน ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา ซื้อซ้ำ และบอกต่อ? ค้นหาคำตอ...
เข้าดู 2 ครั้ง
วันที่แรก เนื้อหาหลักสูตร : Basic IMDS-PT-001 International Material Data System (IMDS) Training History and background of the IMDS   ...
เข้าดู 4 ครั้ง
วันที่ 1 (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ...
เข้าดู 6 ครั้ง
หัวข้ออบรม 1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา 2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด 3) “ยอดขายทะลุเป้า" ต้องรู้หลักจิตวิทยา 4) "CUST...
เข้าดู 4 ครั้ง
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด...
เข้าดู 3 ครั้ง
หัวข้อ เนื้อหาการบรรยาย บทที่ 1 เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas) บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่...
เข้าดู 2 ครั้ง
งานขายเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นงานที่ต้องพบปะติดต่อลูกค้าโดยตรง งานขายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความละเอียดอ่...
เข้าดู 3 ครั้ง
มีรอบวันพุธ-วันศุกร์ที่ 30 พ.ค.- 1 มิ.ย.61 เวลา 9.00-16.00 น.#คอร์สพื้นฐานการทำครีมเจลกันแดดโทนเนอร์✱เรียนการทำเบสเครื่องสำอางต่างๆ ทั้งครีม เจล เซ...
เข้าดู 5 ครั้ง
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล...
เข้าดู 10 ครั้ง
 หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล   1)  เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริกา...
เข้าดู 6 ครั้ง
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่า...
เข้าดู 3 ครั้ง
สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ   หัวข้อการบรรยาย ละลายพฤติกรรม ICE BREAK ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรใ...
เข้าดู 3 ครั้ง
หัวข้ออบรม เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ  ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ ลู...
เข้าดู 6 ครั้ง
หัวข้อ เนื้อหาการบรรยาย ·       สร้างความเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของอ...
เข้าดู 10 ครั้ง
หลักการเเละเหตุผล       เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว   นอกจากเราต...
เข้าดู 12 ครั้ง
  หลักการและเหตุผ กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น เช่น การเกษียณ / การลากิจ / ลาไปตรวจครรภ์ / การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน / การย้ายส...
เข้าดู 2136 ครั้ง
#เรียนการทำผลิตภัณฑ์สปากลิ่นอะโรม่าจากสมุนไพรมีรอบวันจันทร์ที่ 21 พ.ค.61 เวลา 9.00-16.00 น--------------------------------ผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียนทำ (1...
เข้าดู 16 ครั้ง
#เรียนการทำเครื่องหอมไทยดูแลผิวพรรณ (สวยด้วยเครื่องหอมไทย)มีรอบวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 19-20 พ.ค.61 เวลา 9.00-18.00 น--------------------------...
เข้าดู 12 ครั้ง
"เรียนการทำผลิตภัณฑ์ The Best Lipstick Trends"สอนโดยอาจารย์ กรรญดา ณ หนองคาย >> มีรอบวันพุธที่ 23 พ.ค.2561 เวลา 9.00-16.00 น.-----------...
เข้าดู 13 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปร...
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีธุระกิจเป็นของตนเอง แต่ยังขาดการวางแผนทางการเงิน เงินทุน และทักษะต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ของท่าน ถึงเวลาแล้วที่คำถามของทุกท่านจะได้พบคำตอ...
ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารส...
การเลือกวิธีการรับนรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังการวางแผนภาษี
ถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการตรวจสอบการเสียภาษี ของกรมศุลกากร และมาตรการบัญชีชุดเดียว ของกรมสรรพากร TIFFA /ITBS ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าสัมมนาในเรื่อง มาตรการเพื่อโอกาสควา...
เรียนรู้วิธีการฝึกปฎิบัติ การจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป สำหรับ Pre-Accountant
เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงบัญชี เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
Update ! กฎหมายแรงงานใหม่ๆเรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง