คุณกำลังคิดพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นใช่หรือไม่? ถ้าใช่, คุณก็เข้ามาถูกเวปแล้วเพราะ iliketraining.com นั้นรวบรวมอบรมที่จะช่วยคุณพัฒนาทักษะในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านบุคลิกภาพ, การบริหาร, การตลาด, วิชาชีพ และด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกสมัครอย่างครบครัน จึงไม่แปลกที่เรานั้นเป็นเวปอันดับหนึ่งด้านการอบรมสัมมนา!

สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

อบรมมาใหม่

  ท่านทราบหรือไม่ว่า???ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้หรือ...
เข้าดู 161 ครั้ง
หัวข้อการอบรม (Course Outline) SESSION I ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic FIRST AID หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qu...
เข้าดู 298 ครั้ง
หลักสูตรเจาะลึกประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานฯ เนื้อหาการสัมมนาที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารต้องทราบ หมวดที่ 1 : การจ้างงาน ผู้จัดการ / หัวหน้างา...
เข้าดู 229 ครั้ง
 หลักการและเหตุผล         ตามในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธ...
เข้าดู 222 ครั้ง
หัวข้อการอบรม หัวข้อวิขาที่ 1   กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐาน             &...
เข้าดู 34 ครั้ง
สัมมนาที่จะสร้างเงินจากไอเดีย ความคิด และ โอกาสพร้อมรู้วิธีการทำเงินจากแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน หลายรูปแบบ!!! สัมมนาที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุ...
เข้าดู 173 ครั้ง
ยุค4G สังคมก้มหน้า เล่นสมาร์ทโฟนอย่างไรให้ได้เงินเพิ่ม ซึ่งเราแน่ใจว่าคุณยังรู้ไม่ครบทุกช่องทาง ถ้าคุณคือ.... ผู้ที่สนใจการเพิ่มรายได้จากการใช้...
เข้าดู 164 ครั้ง
ถ้าคุณคือ....- ผู้ที่สนใจการเพิ่มรายได้จากการใช้สมาร์ทโฟน- แม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการต่อยอดร้านค้าออนไลน์ด้วยช่องทางทาง social media - พนักงานประจำที...
เข้าดู 168 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากสัมมนา... - คุณจะรู้จักเว็บไซต์และแอพพลิเคชั้นที่สามารถสร้างเงินได้อย่างมหาศาล- ทุกสาขา ทุกอาชีพ ทุกอายุ หรือ จบอะไรมา ก็สามารถเ...
เข้าดู 153 ครั้ง
ถ้าการกระทำที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ใช่ เพราะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคย...
เข้าดู 36 ครั้ง
#หลักสูตร #สำหรับผู้ว่างงาน และ ผู้ที่อยากทำธุรกิจของตัวเอง หลักสูตรนี้ พร้อมนำคุณเข้าทำงานในวงการนี้ได้อย่างแน่นอน โดยเริ่มจาก อบรมภาคทฤษฏี 2...
เข้าดู 367 ครั้ง
-ภาคทฤษฎี 240 ชม.  -ภาคปฏิบัติ 240 ชม. (ไม่เกินอายุ 30 ปี) หัวข้ออบรม1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder B...
เข้าดู 281 ครั้ง
  หากมีผู้แอบอ้างว่า  “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้”  จงตระหนักไว้เลยว่า ร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของก...
เข้าดู 3 ครั้ง
วัตถุประสงค์: หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับ ให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนายหน้าระดับเบื้องต้น แก่ผู้เข้าอบรม สอนให้ทำงานในอ...
เข้าดู 8 ครั้ง
เพราะ...งานบุคคล 1.    เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป..ไม่มีสูตรตายตัว…ไม่มีวิธีการที่แน่นอน 2.    เป็นงานที่ม...
เข้าดู 168 ครั้ง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์- การตั้งคอนเทนมาเก็ตติ้ง อย่างถูกต้อง- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโล...
เข้าดู 42 ครั้ง
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขย...
เข้าดู 40 ครั้ง
  วิทยากร คุณพิสิษฐ์  กุลบุลพรอัฑฒ์(ครูไอซ์)(ที่ปรึกษาดูแลระบบ Socialmedia ให้เหล่าดารา เซเลป ชื่อดังมากมายและยังเป็นเจ้าของเพจออนไลน์ท...
เข้าดู 40 ครั้ง
  อบรมหลักสูตรกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง Strategic Risk Management ความเสี่ยงจากกลยุทธ์เป็นความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริห...
เข้าดู 10 ครั้ง
  อบรมหลักสูตรการเจาะตลาดและการสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าและบริการ  จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นจำน...
เข้าดู 7 ครั้ง
  อบรม พิธีการศุลกากร การประเมินราคา พิกัดอัตราอากรและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้&nbs...
เข้าดู 13 ครั้ง
  อบรมหลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ(Logical & System Thinking)  ในการทำงาน มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเว...
เข้าดู 10 ครั้ง
       การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง  ย่อมต้องพึ่งพาแนว...
เข้าดู 28 ครั้ง
  ห้ามพลาด!! กับการสัมมนาและประกาศผลรางวัลโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016 ภายในงาน TICTA Grand Final 2016 วันที...
เข้าดู 8 ครั้ง
  หลักการและเหตุผล  การประเมินผลงานหากประเมิน ไม่ละเอียด จะทำให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่าผู้บังคับบัญชาเอาเกณฑ์อะไรมาต...
เข้าดู 11 ครั้ง
 วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการจัดทำ F...
เข้าดู 6 ครั้ง
หลักสูตร "ทักษะชั้นสูงในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” เน้นการนำไปใช้จริง ด้วยกระบวนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบกา...
เข้าดู 10 ครั้ง
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด”   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เร...
เข้าดู 10 ครั้ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.เพื่อพัฒนาให้หัวหน้า / ผู้จัดการ มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ และสามารถใช้ทักษะการโค้ชตามหลักการของสหพันธ์ก...
เข้าดู 8 ครั้ง
   ความสำเร็จในชีวิต เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และวิธีสู่ความสำเร็จก็มีมากมายหลากหลาย ทั้งจากวิทยากรระดับประเทศและระดับโลก แต่งานสัมมนานี้จ...
เข้าดู 10 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

25 พฤษภาคม 2559 ท่านละ 3,900 บาท โปรโมชั่น มา 3 จ่ายเพียง 2 สำรองที่นั่งด่วน ใกล้เต็ม
หลักสูตร "ทักษะชั้นสูงในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” เน้นการนำไปใช้จริง ด้วยกระบวนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์ ตรงในการเจรจาธุรกิจที่สำคัญขององค์กรธ...
พื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทําธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้่ตัว ทั้งมี รูปแบบและไร้รูปแบบ
โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2
ผู้ร่วมสัมมนา จะได้รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ัตัวผู้เจรจาทั้ง สองฝ่ายบรรลวัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการป...
โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสำหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทำงานยุคใหม่แบบครบสูตรทุกรูปแบบ เสริมสร้างและแก้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให้มีทักษะการนำเสนอต่อหน้าผู้...
คอร์สที่จะช่วยให้คุณ... ค้นพบจุดเด่น แก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการนำเสนอและการสื่อสาร เรียนรู้วิธีการนำเสนอ และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ