มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 562 ครั้ง
หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

Key Highlights

 • จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการ เมือง การถูกฝูงชนปิดล้อม น้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานไอซีทีสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้ บริการได้ และธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ระบบงานดังกล่าวเกิดการหยุดเป็น ระยะเวลานานเกินกว่า Maximum Tolerable Downtime จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการการกู้คืนระบบให้สามารถกลับคืนมาให้บริการภายใน ระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objective)
 • เรียนรู้หลักการการประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อระบบงานสำคัญขององค์กร
 • เรียนรู้หลักการการประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบงาน
 • อ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ กล่าวคือ ISO 22301:2012
 • หลักสูตร Workshop จัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นและแผนกู้คืนระบบงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงกับการเตรียมการการกู้คืนระบบงานสำคัญขององค์กรชั้นนำ
 • ทดลองฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop ในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น BCI, ISO 22301:2012, BS 25999, COBIT, ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงาน กับองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านไอที
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านไอที เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ

ระยะเวลาหลักสูตร

         วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

ค่าลงทะเบียน

         ท่านละ 27,820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 217-218 (คุณจิดาภา, คุณศศิธร)
         E-mail:

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/bcm2014-1

คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺีBusiness Continuity, Recovery, แผนสำรอง, แผนฉุกเฉิน, กู้คืนระบบ, ฺบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในโหมดต่างๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
สัมมนาฟรี! ที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุดยอด แนวคิดและวิธีการหารายได้ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน เผยเทคนิควิธีการสร้างรายได้จากออนไลน์
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
Android Training Thailand จึงได้จัดการ สอน android โดยผู้เรียน จะได้ เรียน android ผ่านโปรแกรม MIT App Inventor เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ android อย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องร...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างฟอร์มบน Excel ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ +สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสำหรับการสร้างฟอร์มบน Excel ได้
คอมระดับต้นถึงระดับกลาง เพื่อการใช้งาน เรียนและฝึกงาน 200 ชั่วโมง โดย อาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
หลักสูตรสร้างเงินด้วย application ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน การสร้างคอนเทนสินค้า เพื่มคนติดตาม เพื่มยอดขาย ยิ่งคนเห็นสินค้าเราเยอะ ก็จะสามรถขายสินค้าได้เยอะขึ้น กับสัมมนา
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลักสูตรรวยด้วย Smartphone เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! เปิดสอน 1 รอบเท่านั้น ](พิเศษเ...