มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 596 ครั้ง
หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass

Key Highlights

 • จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการ เมือง การถูกฝูงชนปิดล้อม น้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานไอซีทีสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้ บริการได้ และธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ระบบงานดังกล่าวเกิดการหยุดเป็น ระยะเวลานานเกินกว่า Maximum Tolerable Downtime จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการการกู้คืนระบบให้สามารถกลับคืนมาให้บริการภายใน ระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objective)
 • เรียนรู้หลักการการประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อระบบงานสำคัญขององค์กร
 • เรียนรู้หลักการการประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan)
 • เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบงาน
 • อ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ กล่าวคือ ISO 22301:2012
 • หลักสูตร Workshop จัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นและแผนกู้คืนระบบงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงกับการเตรียมการการกู้คืนระบบงานสำคัญขององค์กรชั้นนำ
 • ทดลองฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop ในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น BCI, ISO 22301:2012, BS 25999, COBIT, ISO/IEC 27001
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงาน กับองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบด้านไอที
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านไอที เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ

ระยะเวลาหลักสูตร

         วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

ค่าลงทะเบียน

         ท่านละ 27,820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่อบรม

         โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 217-218 (คุณจิดาภา, คุณศศิธร)
         E-mail:

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/bcm2014-1

คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺีBusiness Continuity, Recovery, แผนสำรอง, แผนฉุกเฉิน, กู้คืนระบบ, ฺบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดังกล่าว ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
เพื่อเรียนรู้การเรียกใช้งานที่เป็นประโยชน์ของ Excel สูตรและฟังก์ชั่น
การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน...
สัมมนาฟรี! ที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุดยอด แนวคิดและวิธีการหารายได้ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน เผยเทคนิควิธีการสร้างรายได้จากออนไลน์
อบรมการสร้าง PHP Application ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง Adobe Dreamweaver
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายเป็นร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่นดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel
หลักสูตรเพื่อบริหาร จัดการ ดูแล Server ด้วย Windows Server 2008R2 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของ Admin ที่ดูแลด้าน Windows Server โดยตรง เน้นเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต...