มีค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

อบรมวันที่ 02 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1316 ครั้ง
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3008, 3170, 3263
โทรสาร. 0-2986-9551
E-mail : trcom@engr.tu.ac.th

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Website:http://prg.engr.tu.ac.th/training/index.php

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ 2557

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมคอมพิวเตอร์, ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, โครงการอบรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ IT, ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IT, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ กราฟฟิคดีไซน์ รุ่น1/60 เปิดรอบ บ่าย 13.00-16.00 เท่านั้น รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
CADprofi โปรแกรมเสริม ที่ช่วยให้การเขียนแบบทางด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และ งานระบบ ภายในโรงงาน เป็นเรื่องที่ง่าย และ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีเครื่องมือช่วย ต่างๆ มากมาย
เพื่อให้กิจกรรมการตลาดออนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดังกล่าว ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Excel ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันเริ่มจาก การใช้งานเบื้องต้น การป้อนและ แก้ไขข้อมูล การสร้างสูตรคำนวณ...
เป้าหมาย และการขายไปยังตลาดยุโรปด้วยแบบเสื้อที่เป็นภาษาอังกฤษและแบบแปลเป็นภาษาอื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรียนรู้การปักชื่อและโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสร้างลายปักจาก iPad