อบรมฟรี

สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

อบรมวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 1361 ครั้ง
สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

 

 หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365 

   ซึ่งจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ใช้งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
 
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

    รุ่นที่1 เวลา 09.00-12.00น.และ รุ่นที่2 เวลา 13.00-16.00น.

    คุณ สุรพล  ตันติยพงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 
 **  สำหรับเหตุผลที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์นั้น
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ซื้อ Microsoft Campus License Agreementให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว แต่นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ใช้งาน License นี้ และระบบ Microsoft Office 365 นี้  จะเป็นลิขสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะ  "เพื่อการศึกษา"เท่านั้นจึงให้สิทธิ์ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่สอนนักศึกษา
 
  **  อาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต รุ่่นละ50 คน

       ไม่่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท :ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      ผู้ติดต่อ :คุณเนาวรัตน์ ทองไทย
      อีเมล : naowarat.t@psu.ac.th
      โทรศัพท์:074282109
 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานระบบMicrosoft Office 365, สุรพล ตันติยพงศ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์
"ชี้ช่องรวยด้วย smart phone" เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! เปิดสอนอีก 2 รอบเท่านั้น ]
สัมมนานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป นักศึกษา/นักเรียน แม่ค้า/พ่อค้า นักธุรกิจ ที่สนใจเกี่ยวกับช่องทางการตลาด และการสร้างผลกำไรด้วย smartphone และคอมพิวเตอร์
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจต้องการมีความ ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ...
เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในโหมดต่างๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
บริการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน การตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี
เพื่อสามารถสร้างรายงานด้วย Crystal Reports 2011
นักพัฒนาสามารถพัฒนา Applications ได้ด้วยการพัฒนาในรูปแบบเว็บโดยใช้เทคโนโลยี HTML5 ในการพัฒนานั่นเอง