อบรมฟรี

สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

อบรมวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 1418 ครั้ง
สัมมนาฟรี หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365

 

 หลักสูตรการใช้งานระบบMicrosoft Office 365 

   ซึ่งจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ให้กับผู้ใช้งานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
 
   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

    รุ่นที่1 เวลา 09.00-12.00น.และ รุ่นที่2 เวลา 13.00-16.00น.

    คุณ สุรพล  ตันติยพงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 
 **  สำหรับเหตุผลที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาและอาจารย์นั้น
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ซื้อ Microsoft Campus License Agreementให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว แต่นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ใช้งาน License นี้ และระบบ Microsoft Office 365 นี้  จะเป็นลิขสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะ  "เพื่อการศึกษา"เท่านั้นจึงให้สิทธิ์ใช้งานได้เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ที่สอนนักศึกษา
 
  **  อาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต รุ่่นละ50 คน

       ไม่่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

      ชื่อหน่วยงาน/บริษัท :ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
      ผู้ติดต่อ :คุณเนาวรัตน์ ทองไทย
      อีเมล : naowarat.t@psu.ac.th
      โทรศัพท์:074282109
 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานระบบMicrosoft Office 365, สุรพล ตันติยพงศ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะเข้าใจการทำงานของ Joomla! และสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี
ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vista / Windows 7
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญเพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบ ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารอย่างถูกต้อง
สำหรับ Admin ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของ Security เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบ Security ด้วยการศึกษาถึงรูปแบบการโจมตีและการป้องกันต่างๆ ผ่านการปฎิบัติงานจริง
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศและทางกายภาพ (Software Application และ Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
เพื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบุคคล บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
"ภาษาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป AccessTrade-Affiliateไทย" ทำความรู้จักกับ CPA Affiliate
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux” รุ่นที่ 2
เหมาะสำหรับผู้ที่จะสนใจสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และสามารถที่จะไปสอบ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco