มีค่าใช้จ่าย

Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) มิ.ย.60

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2560
จำนวนคนดู 400 ครั้ง
Work Manual Development การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร แบบมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) มิ.ย.60

กำหนดการ

13 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงเเรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 6,000 + VAT 420 = 6,420 บาท

บุคคลทั่วไป         7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

**รับฟรี หนังสือเทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้านภาษีอากร 1 เล่ม มูลค่า 550 บาท และ Thumb Drive คู่มือปฏิบัติงานพร้อมตัวอย่าง

 

หัวข้ออบรม

1. ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

2. เทคนิคและแนวคิดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

3. อะไรคือ “คู่มือปฏิบัติงาน” ด้านบัญชีและภาษีอากร

4. วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร

5. คู่มือปฏิบัติงานที่ดีมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะอะไรบ้าง

6. การวิเคราะห์ธุรกิจและระบบงานบัญชีขององค์กร

7. เทคนิคการเขียนผังการทำงานด้านบัญชีและภาษีอากรที่สำคัญ

8. กระบวนการจัดทำ “คู่มือปฏิบัติงาน” ด้านบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ ตัวอย่าง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ 3 เรื่อง (ระบบเอกสารรายจ่าย, การหักภาษีณ ที่จ่าย รับจ้างทำของ และค่าขนส่ง, ใบกำกับภาษีซื้อ)

9. ขั้นตอนในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

10. เมื่อใดต้องปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างไร

11. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน

12. การแก้ไขและป้องกันคู่มือปฏิบัติงาน

13.การควบคุมและการนำออกมาใช้ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

***ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด***

 

รายละเอียดของหลักสูตร

http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6644&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบัญชี, การทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี ภาษี, อบรมภาษี, บัญชี, ภาษี, คู่มือ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
กระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ
วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทางด้านการบริหารสภา...
เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงบัญชี เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
มุ่งเน้นให้ นักบัญชีมีความเข้าใจและมีความพร้อมเพื่อให้สามารถทราบบทบาทของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมและบริหารการเงินก่อนและหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เตรียมพร้อมและพัฒนาทีมบั...
เรียนรู้การใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบรายการค้าที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชี ...
เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ CFO เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมภายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน กฎหมาย ประ...
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 เพื่อประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี ให้เหมาะสมกับกิจการ
"เงินไหลเข้ามาแล้ว ไม่รู้หายไปไหนหมด" "ต้นเดือนกินดี ปลายเดือนกินแกลบ" คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ 'เคย' workshop นี้มีคำตอบให้กับคุณ