อบรมฟรี

สัมมนาฟรี โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

อบรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 810 ครั้ง
สัมมนาฟรี โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

 

โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการนำ ICT มาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

    ประโยชน์มหาศาลของ Office เป็นอย่างไร  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

    วันที่12 กุมภาพันธ์ 2557

    เวลา 09.00-16.00 น.

    หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

    คุณ เกรียงไกร พิพัฒวิไลกุล

   หมายเหตุ

   ผู้สมัครควรนำ  โน๊ตบุค ส่วนตัวมาฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) Spec เครื่องที่รองรับ RAM ไม่ต่ำกว่า 1 GB IED ไม่ต่ำกว่า 3 GB  Window 7 หรือ 8

    ณ ห้องเรียนทางไกลชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

   ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ชื่อผู้ติดต่อ:ธวัลรัตน์ บุญยเลขา

   อีเมล์: tawaratstt.co.th

   เบอร์โทรศัพท์ :034255813 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Office 365, เกรียงไกร พิพัฒวิไลกุล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการทำ SEO และการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บสำเร็จรูป จะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้ตั่งแต่พื้นฐานของการทำการตลาดออนไลน์ การทำ SEO ด้วยเว็บสำเร็จรูป
กรุณาเตรียมโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ หากไม่สะดวกทางเรายินดีมีบริการให้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
: เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
ให้สามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติ กลับไปพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของท่านได้ประสบความสำเร็จ
เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer aided Engineering, CAE) รอบพิเศษ ประจำเดือนเมษายน 2557
เพื่อเพิ่มความสามารถของทางบริษัทให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
เพื่อการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน สัมมนาฯ
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของประเทศไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558