อบรมฟรี

สัมมนาฟรี โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

อบรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 774 ครั้ง
สัมมนาฟรี โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

 

โครงการสัมมนาวิชาการ ICT Update เรื่อง Office 365

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการนำ ICT มาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

    ประโยชน์มหาศาลของ Office เป็นอย่างไร  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

    วันที่12 กุมภาพันธ์ 2557

    เวลา 09.00-16.00 น.

    หมดเขตรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

    คุณ เกรียงไกร พิพัฒวิไลกุล

   หมายเหตุ

   ผู้สมัครควรนำ  โน๊ตบุค ส่วนตัวมาฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) Spec เครื่องที่รองรับ RAM ไม่ต่ำกว่า 1 GB IED ไม่ต่ำกว่า 3 GB  Window 7 หรือ 8

    ณ ห้องเรียนทางไกลชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

   ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ชื่อผู้ติดต่อ:ธวัลรัตน์ บุญยเลขา

   อีเมล์: tawaratstt.co.th

   เบอร์โทรศัพท์ :034255813 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Office 365, เกรียงไกร พิพัฒวิไลกุล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนา! ที่จะให้คุณอิ่มกับความรู้อันสุดยอด แนวคิดและวิธีการหารายได้ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน เผยเทคนิควิธีการสร้างรายได้จากออนไลน์
คุณรู้ไหมว่าเอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขได้ !! หรือ Save กลับให้เป็น Word Document ได้ !! หากคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน Acrobat อย่างถูกแล้ว เอกสารที่ส่งไปให้ผู้อื่นอา...
หลักสูตรเป็นการ update ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์พร้อมทั้งเสนอ Solution ต่างๆ รวมถึง Cloud Solution ที่ทำให้เทคโนโลยีของลูกค้าในองค์กรมีความทันสมัย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร
แนะนำคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "วิธีการจัดไอทีที่มีธุรกิจ" ด้านและวิธีการอย่างถูกต้องจัดลำดับความสำคัญงานด้านไอที
"Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?" โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย (คณะทำงานร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพรา...
หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานในการใช้โปรแกรม Word และวิธีแก้ปัญหายอดฮิตของการทำงานประจำวัน
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนในสถานศึกษา สามารถสร้างสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น