มีค่าใช้จ่าย

นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 494 ครั้ง
นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
 • สร้างความพร้อมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0
 • จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
 • เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
 • ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี

 

กำหนดการ

อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

(รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป         4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้ออบรม

1. นักบัญชี 4.0 การรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • Thailand 4.0 กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ระบบ Prompt pay
 • ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • Block chain
 • FEDI/EDI
 • ฯลฯ

2. กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (SDLC)

 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีปัจจุบัน
 • การวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบบัญชีใหม่
 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • การทดสอบ การเตรียมการและการนำออกมาใช้งาน

3. กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้วยการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

 • วิธีการคัดเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาตรฐาน
 • ขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย
 • การประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์ทางการบัญชี

4. การนำเสนอ อภิปราย และการทดสอบ (Demo) โปรแกรมทางการบัญชีสำหรับ SMEs  ที่นิยมในปัจจุบันพร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม เช่น

 • Express
 • Business soft
 • AutoFlight
 • Sap Business One
 • RDSMEs
 • Quickbook
 • การใช้ Excel ในการจัดทำบัญชี
 • โปรแกรมบัญชีในระบบ Cloud
 • ฯลฯ

5. แนวโน้ม (Trend) เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต และผลกระทบต่อวิชาชีพทางการบัญชี

6. ถาม-ตอบปัญหา

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6482&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: โปรแกรมบัญชี, เปรียบเทียบโปรแกรมบัญชี, การเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมนักบัญชี 4.0, อบรมการเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเลือกวิธีการรับนรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังการวางแผนภาษี
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย "การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ IC License และ Derivatives License"
เป็นการเรียนรู้วีธีการและปัญหาการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้า และวัตถุดิบ ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ วิธีการจัดเก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่งที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต้องเสียภาษีก่อนที่จะถึง กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ โดยกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้...
ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐ และเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ภาษีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เรียนรู้จากแผนผังความคิด เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง