มีค่าใช้จ่าย

นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 630 ครั้ง
นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
 • สร้างความพร้อมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0
 • จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
 • เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
 • ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี

 

กำหนดการ

อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

(รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป         4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้ออบรม

1. นักบัญชี 4.0 การรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • Thailand 4.0 กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ระบบ Prompt pay
 • ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • Block chain
 • FEDI/EDI
 • ฯลฯ

2. กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (SDLC)

 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีปัจจุบัน
 • การวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบบัญชีใหม่
 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • การทดสอบ การเตรียมการและการนำออกมาใช้งาน

3. กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้วยการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

 • วิธีการคัดเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาตรฐาน
 • ขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย
 • การประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์ทางการบัญชี

4. การนำเสนอ อภิปราย และการทดสอบ (Demo) โปรแกรมทางการบัญชีสำหรับ SMEs  ที่นิยมในปัจจุบันพร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม เช่น

 • Express
 • Business soft
 • AutoFlight
 • Sap Business One
 • RDSMEs
 • Quickbook
 • การใช้ Excel ในการจัดทำบัญชี
 • โปรแกรมบัญชีในระบบ Cloud
 • ฯลฯ

5. แนวโน้ม (Trend) เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต และผลกระทบต่อวิชาชีพทางการบัญชี

6. ถาม-ตอบปัญหา

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6482&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: โปรแกรมบัญชี, เปรียบเทียบโปรแกรมบัญชี, การเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมนักบัญชี 4.0, อบรมการเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Financial statement analysis provides the primary foundation to evaluate business performance.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักบัญชี ภาษี หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี
ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารส...
นำเสนอความรู้ในหลักการ บัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
"เงินไหลเข้ามาแล้ว ไม่รู้หายไปไหนหมด" "ต้นเดือนกินดี ปลายเดือนกินแกลบ" คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ถ้าคำตอบคือ 'เคย' workshop นี้มีคำตอบให้กับคุณ
สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ เจาะลึกแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากร TA
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำ...
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel สร้างความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบบัญชี