มีค่าใช้จ่าย

Thai Corporate Income Tax liabilities for Foreign Companies (English Language) เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 304 ครั้ง
Thai Corporate Income Tax liabilities for Foreign Companies (English Language) เจาะลึกภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย

There are various forms of business entities i.e. partnership or company. Each type of business entity will be subject to different income tax imposed in Thailand. Moreover, foreign entity may be subject to different ways of paying tax in Thailand. Hence, it is vital for executives to learn about the gist of Thai Corporate Income Tax. This seminar will lay down the principles of Corporate Income Tax in Thailand and pinpoint key important issues including common mistakes.

 

Speaker

Tax Specialist

 

Event Details

Wednesday, 24 May 2017 (1:00 PM - 4:30 PM)


Venue

Intercontinental Bangkok Hotel (BTS Chit Lom Exit 6)

 

Registration Fee

Member (Tax Magazine or HR Society Magazine) 7,000 + VAT 490= 7,490 Baht

Non-Member 8,000 + VAT 560 = 8,560 Baht

 

SAVING 500 ฿ (If apply with Thai Labor Laws for

Foreigners Course) http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6487&Itemid=145&lang=th)

 

The registration fee covers detailed conference documentation, Coffee Break and all meeting material, Withholding tax is applied for corporate only.

 

Training topics are as follows:

1. Who is subject to pay Thai Corporate Income Tax? What are the new rates ?

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไทย และอัตราภาษีใหม่

2. How Foreign companies subject to Thai Corporate Income Tax ?

บริษัทต่างชาติมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลไทยอย่างไร

- Carrying on business in Thailand

- Not carrying on business in Thailand but receive income from Thailand

3. What is deemed as ‘carrying on business in Thailand’ through: Place of business, Branch, Agents or employees.

อย่างไรที่ถือว่าเข้ามาประกอบกิจการในไทย

4. Corporate Income Tax liabilities on: Joint venture, Consortium, Holding company.

ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจในไทย

5. Issues that foreign companies should be aware in paying Corporate Income Tax

ประเด็นที่นิติบุคคลต่างประเทศต้องระวังในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย

6. Thai Corporate Income tax on the following income received from Thailand; Interest, Dividend, Share of profits, Royalty, Cost sharing arrangement, Fees for secondment of employees to Thai subsidiary.

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจ่ายเงินที่ได้รับในไทยกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ

7. Benefits granted under Double Taxation Agreements; and how to claim them.

การเสียภาษีภายใต้เงื่อนไขอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากอนุสัญญาภาษีซ้อน

8. Differences between Thai and Foreign companies for Corporate Income Tax purposes.

ความเหมือนและความต่างในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย สำหรับบริษัทไทยกับบริษัทต่างชาติ

9. Current tax benefits for companies.

หลักการพื้นฐานในการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย และสิทธิประโยชน์ที่ควรทราบ

*This Training will be Conducted in English Language**

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6488&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

 

***สนใจจัดอบรมภายในองค์กร (In-house training) ในหลักสูตรนี้และหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ติดต่อที่ คุณสมฤทัย 086-325-1614***

คำค้นประกาศนี้ Tags: Thai Corporate Income Tax, อบรมภาษี ภาษาอังกฤษ, ภาษีนิติบุคคล English, อบรม Thai Corporate Income Tax liabilities, อบรม CIT, Thai CIT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คำนวณภาษี จนเป็น/ วิธี ขอคืน(ลดหย่อน)ภาษี ขั้นเทพ/ วางแผนภาษีปี 2560 ให้ได้ภาษีคืน
ศึกษาวิธีการอ่าน การวิเคราะห์และตีความหมายสภาพของธุรกิจด้วย วิธีอัตราส่วนทางการเงิน ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารส...
นำเสนอความรู้ในหลักการ บัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าส่วน พนักงานอาวุโส หรือพนักงานที่มีระดับผู้บังคับบัญชาทุกแผนกทุกฝ่าย หรือพนักงานที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานในอนาคต
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่า...
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรการส่งเสริมการลงทุน
เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงบัญชี เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
เจาะปัญหาต่างๆ ที่พบในการทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก การรับรู้รายได้ รายจ่าย ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่าย Shipping การปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า ค่าขนส่งระหว่างประเทศ เอกสารที่ต้...
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...