มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)

อบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนดู 1954 ครั้ง
ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (SHIPPING)

รุ่น 5 รับ 50 ที่นั่งเท่านั้น! เหลือ 44 ท่านครับ

#รายละเอียดหัวข้อ 

- จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

- กฎหมายศุลกากร

- พิกัดอัตราศุลกากร

- ราคาศุลกากร

- แหล่งกำเนิดสินค้า

- พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก

- การตวรจปล่อยสินค้าขาเข้า – ขาออก

- พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง

- พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

- พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน

- พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

- สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

 

 

#การทดสอบ

*** หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิทยากร จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร #TIFFA #ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***

 

 

#ระยะเวลาการฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ 80 ชม. 

เริ่มอบรม วันที่ 24 ก.พ.2561

< อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.45 - 17.45 น. >

 

ราคา 9,900 บาท (ราคานี้ รวม vat 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3 %)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสมัคร ติดต่อได้ที่
 : เจนศักดิ์ (กริช) | โทร : 089-777-4266 | Line : krichh | e-mail : jensak@itbsthai.com

 

*สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม ตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งเท่านั้น*

คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, นำเข้าส่งออก, ชิปปิ้ง, อบรมสัมนา, shipping, ตัวแทนออกของ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ในด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ตลาดและห่วงโซ่คุณค่าโลก
เนื้อหาหลักสูตรเป็นไปตาม IMDG Code กำหนด พร้อมทั้งการนำ workshop มาใช้ควบคู่กับการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดแจ้งมากขึ้น
การนำเข้าส่งออกสินค้านอกจากจะใช้ทางเรือเป็นหลักแล้ว ยังมีการส่งออกทางอากาศที่เป็นที่นิยมใช้ โดยเฉพาะสินค้าที่มูลค่าสูง สินค้าตัวอย่าง และสินค้าเน่าเสียง่าย ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้อ...
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได้ **คนที่ว่างงาน ทาง itbs มีจัดหางานให้กับท่านด้วย **ค...
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อให้มีมาตราฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน