มีค่าใช้จ่าย

การขนส่งสินค้าอันตราย (Transportation of Dangerous Goods)

อบรมวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนดู 863 ครั้ง
การขนส่งสินค้าอันตราย (Transportation of Dangerous Goods)

อบรมสินค้าอันตราย

รุ่นที่ #41  วันที่ 2-3 ก.พ.61 

รายละเอียด (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าเท่านั้น เหลือ 17 ที่นั่งครับ)

1. Overview of International Transportation of Dangerous Goods

2. International Conventions & Recommendations concerned

3. Classification

4. Segregation and Storage

5. Precautions Involving Dangerous Goods

6. Documentation

7. Other Related Activities

8. Land Transport

9. Packaging, IBCs and ISO Tank Container

10. กฎหมายของประเทศไทย   

 

ค่าอบรม   8,000   บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / สามารถหัก ที่จ่ายได้ 3%) (ชำระก่อน 10ท่านแรก ลด 1000.- )

** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

** กรณีอบรมในนามบริษัท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200%  (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 437 .. 2548)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งอบรมได้ที่ เจนศักดิ์ (กริช)  / โทร. 089-777-4266 / Line ID : krichh / e-mail : jensak@itbsthai.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, นำเข้าส่งออก, ชิปปิ้ง, สินค้าอันตราย, DG, logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 เพื่อ...
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(International Transport and Business School : ITBS) ที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบค...
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงข่ายและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน