มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ International freight forwarding

อบรมวันที่ 28 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 327 ครั้ง
หลักสูตร  การขนส่งระหว่างประเทศ International freight forwarding

การขนส่งนำเข้า

ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อ ( Forecasting , planning ,Lead time )

คำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีในการนำสินค้าเข้า  ( Importation cost )

การเตรียมเอกสารการนำสินค้าเข้าเบื้องต้น ( Documentation )

เทคนิคการลดต้นทุน การนำสินค้าเข้า

พิธีการศุลกากร ( Customs clearlance procedures)

การขนส่งออก

กระบวนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเล  ( Sea freight )

การขนส่งทางอากาศ ( Air freight )

การเตรียมเอกสารและเวลา เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า

พิธีการศุลกากร  ( Custom procedure ) และสถานะผู้ส่งออก ( ID )

ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฎระเบียบต่างๆ

กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ

การขนส่งทางทะเล ( Sea freight )  การขนส่งทางอากาศ( Air freight )

 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal Transport Operation /MTO )

ธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight forwarder business )

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ( Logistics and Supply chain

คลังสินค้าฑัณฑ์บน ( Bonded warehouse )

การเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้า ( Local Transportation )

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญงานด้านโลจิสติกส์  โดยทำเนียบผู้เชี่ยวชาญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และมีประสบการณ์บริหารงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ

เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้ปฎิบัติงาน และผู้สนใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, พัฒนา, ทักษะ, บุคคลิก, เรียนรู้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญนำมาใช้ในองค์กร และสามารถเขียนแผ...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประ...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เรียนรู้ความเสี่ยงเบื้องต้นในการค้าขายระหว่างประเทศ รู้จักความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก และรู้จักวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า พร้อม Workshop ฟรี!
สัมมนา การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก เอกสาร ภาษี ศุลกากร
สร้างช่องทางการขาย และจัดจำหน่ายมากขึ้น เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า ปรับกระบวนการทำงานองค์กรเป็นแบบอัตโนมัติให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว ประสานงานลูกค้าได้ง่าย บริการรวดเ...
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแบบยั่งยืน สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดสัมมนา