มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ International freight forwarding

อบรมวันที่ 28 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 399 ครั้ง
หลักสูตร  การขนส่งระหว่างประเทศ International freight forwarding

การขนส่งนำเข้า

ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อ ( Forecasting , planning ,Lead time )

คำนวณค่าใช้จ่ายและภาษีในการนำสินค้าเข้า  ( Importation cost )

การเตรียมเอกสารการนำสินค้าเข้าเบื้องต้น ( Documentation )

เทคนิคการลดต้นทุน การนำสินค้าเข้า

พิธีการศุลกากร ( Customs clearlance procedures)

การขนส่งออก

กระบวนการจัดเตรียมสินค้า เอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเล  ( Sea freight )

การขนส่งทางอากาศ ( Air freight )

การเตรียมเอกสารและเวลา เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า

พิธีการศุลกากร  ( Custom procedure ) และสถานะผู้ส่งออก ( ID )

ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฎระเบียบต่างๆ

กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ

การขนส่งทางทะเล ( Sea freight )  การขนส่งทางอากาศ( Air freight )

 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal Transport Operation /MTO )

ธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight forwarder business )

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ( Logistics and Supply chain

คลังสินค้าฑัณฑ์บน ( Bonded warehouse )

การเคลื่อนย้ายและขนถ่ายสินค้า ( Local Transportation )

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญงานด้านโลจิสติกส์  โดยทำเนียบผู้เชี่ยวชาญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และมีประสบการณ์บริหารงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมากว่า 20 ปี

วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ

เหมาะสำหรับผู้จัดการ ผู้ปฎิบัติงาน และผู้สนใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมนา, พัฒนา, ทักษะ, บุคคลิก, เรียนรู้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันสถาบันอบรมโลจิสติกส์ จบหลักสูตรพร้อมจัดหางานต่อเนื่อง
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 เพื่อ...
งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ขอเชิญ ร่วมฟังสัมนา หัวข้อ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (...
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(International Transport and Business School : ITBS) ที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบค...
หลักสูตรสร้างธุรกิจเงินล้าน จากทุนเพียงไม่กี่บาท จัดหนัก จัดเต็ม 2 วัน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีหลังเรียนจบ
เพื่อให้มีมาตราฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558