มีค่าใช้จ่าย

พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ “การบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมืออาชีพ”

อบรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 297 ครั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ “การบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมืออาชีพ”

ปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงและปัญหาใหญ่สำหรับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพย่อมช่วยให้ผู้ประกอบการลดความเสี่ยงและประหยัดต้นทุนค่าความสูญเสียจากค่าเงินได้เป็นอย่างมาก

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมืออาชีพ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาฯ  มี Highlight ดังนี้

  1. บรรยายโดย อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ มากกว่า 30 ปี ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย
  2. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจและสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อใดถึงทำการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  3. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจในการทำ Option
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ (Business Networking) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเหมือนฝัน (ขวัญ) 

หมายเลข 02-233-2345 

เบอร์มือถือ 09-0530-6951

เบอร์แฟ็กซ์ 02-234-0666

e-mail : muanfan@hs-asia.org

Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia

ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, ส่งออก, นำเข้า, การค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, ค้าชายแดน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ใน...
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
เพื่อเรียนรู้การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสําหรับบางคน แต่ท่านจะทํางานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สําคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน
เพื่อให้มีมาตราฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พม่า เจาะได้ไม่ยาก หากรู้วิธี
รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับคนทำงาน
ไม่ใช่แค่รู้จักตัวย่อ และความหมายจากคาเต็มเท่านั้น แต่เรามุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถนาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าของ ICC นี้...
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์