มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 365 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาฯ  Highlight ดังนี้

  1. บรรยายโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ ขั้นตอน พิธีการศุลกากร ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย
  2. ลดปัญหาเลือกใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร AEC/ FTA ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พลาดประโยชน์ที่จะได้รับจากสิทธิ์นั้นๆ และการไม่เข้าใจพิธีการศุลกากรอย่างท่องแท้  สำแดงรายละเอียดในใบขนสินค้าผิด เสียทั้งเงิน และเวลา
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าต่างๆ
  4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ วิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า
  5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร
  6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ (Business Networking) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเหมือนฝัน (ขวัญ) 

หมายเลข 02-233-2345 

เบอร์มือถือ 09-0530-6951

เบอร์แฟ็กซ์ 02-234-0666

e-mail : muanfan@hs-asia.org

Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia

ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n

Brochure link : http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-export.pdf

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, ส่งออก, นำเข้า, การค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, ค้าชายแดน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เหมาะกับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทำการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...
จบหลักสูตร พร้อมได้งานทำ ด้านโลจิสติกส์ ไม่มีพื้นฐานก็อบรมได้ หลักสูตรอยู่ภายใต้สมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรสร้างธุรกิจเงินล้าน จากทุนเพียงไม่กี่บาท จัดหนัก จัดเต็ม 2 วัน ทั้ง ทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันทีหลังเรียนจบ
สถานการณ์พลังงานประเทศไทย เราจำเป็นต้องรู้ให้ทัน!!! เพื่อปรับตัวและใช้พลังงานในทิศทางใด
บรรยายให้เข้าใจหลักการ พร้อมภาคปฏิบัติให้เห็นภาพจริง เพื่อพัฒนาตนเองด้านการค้าระหว่างประเทศ
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาสต๊อกบวม หรือว่าสต๊อกขาด
สัมนาฟรี รับจำนวนจำกัด การนำเข้า-ส่งออกของไทยในปัจจุบัน การเติบโตและทิศทางของโลจิสติกส์ไทย