มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics (Logistics Development and Strategy)

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1002 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics (Logistics Development and Strategy)

หลักสูตร การพัฒนา การบริหารงาน Logistics

(Logistics Development and Strategy)

 

 

      ความหมายของคำว่า “โลจิสติกส์” เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังคงไม่มีความเข้าใจอย่างแน่ชัด ซึ่งมีคนจำนวนมากยังคงเข้าใจความหมายของคำว่าโลจิสติกส์ ว่าเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการขนส่งสินค้า เพียงอย่างเดียว

          ความหมายในภาพรวมของคำว่าโลจิสติกส์จะหมายถึง การบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ สินค้า จากจุดผลิตไปยังสถานที่ซึ่งมีความต้องการสินค้าหรือบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความจำเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ กล่าวคือมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท เนื่องจากการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต สามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น.


 

เนื้อหาหลักสูตร

08.30–09.00                ลงทะเบียน

09.00–10.30                ความหมายของคำว่า “โลจิสติกส์”                       

10.30–10.45                พักภาคเช้า

10.45–12.00                การวางแผนด้าน “โลจิสติกส์” ขององค์กร

12.00–13.00                พักรับประทานอาหาร

13.00–14.30                “โลจิสติกส์”  กับการบริหารสินค้าคงคลัง

14.30–14.45                พักภาคบ่าย

14.45–16.00                การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย


วิทยากร อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร


สถานที่ โรงแรม S15 Sukumvit Hotel


ค่าใช้จ่าย  

ราคาปกติ  ท่านละ 4,056 บาท

ชำระก่อนวันที่ 7 พ.ย. 56 ท่านละ 3,536 บาท

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร, อบรม การพัฒนา การบริหารงาน Logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก
หลักสูตร Logistics Transport and Operations 72 ชั่วโมง และดูงาน 1 วัน
ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอั...
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานนำเข้า ส่งออกให้เข้าใจกระบวนการการค้าระหว่างประเทศที่ถูกต้อง
•หลักการทำงานขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยี RFID •วิธีการประยุกต์ใช้งานในโลจิสติกส์ •ปัญหา-อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข •มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
บรรยายให้เข้าใจหลักการ พร้อมภาคปฏิบัติให้เห็นภาพจริง เพื่อพัฒนาตนเองด้านการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ