อบรมฟรี

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1222 ครั้ง
อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของพลังงานทางเลือก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดังกล่าว ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป


วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น.


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา  ผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก ทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยภาคอุตสาหกรรม  และบุคคลทั่วไป 

หัวข้อการบรรยายที่ 1 "กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม"(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

หัวข้อการบรรยายที่ 2 การสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)


ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์ 

 

ห้องสัมมนา 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 
ค่าใช้จ่าย

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์, อบรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ หลักแสน หลักล้าน (อย่างง่ายๆ) สอนโดยเจ้าของสถิติ 1 post 122,537 เเชร์!!!! อบรมฟรี!
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสูตรในขั้นสูงในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การสร้างสูตรแก้ปัญหาการ Lookup ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การ Lookup ข้อมูลที่จะต้อง Match กันเกินกว่า 1...
เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกๆท่านที่ต้องการศึกษาเรื่องธุรกิจออนไลน์ การสร้างรายได้ผ่าน E-commerce และการทำการตลาดออนไลน์ เทคนิคต่างๆประสบการณ์จากโค้ชระดับประเทศ สมัครเลยฟรี 30 ท่านแรก
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปด้าน IT นักเรียน , นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ เทรนด์การตลาด และความรู้เรื่อง E-commerce
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแระสบการณ์จากคนหนึ่งสู่คนหนึง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux” รุ่นที่ 2
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจต้องการมีความ ความเข้าใจในด้านคอมพิวเตอร์ทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ...
เพื่อให้ทุกท่านสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับเทคนิคในการสร้างรายได้ด้วเว็บไซต์อีกมากมาย