อบรมฟรี

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1277 ครั้ง
อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อบรมฟรี เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของพลังงานทางเลือก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดังกล่าว ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป


วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น.


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา  ผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก ทั้งจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยภาคอุตสาหกรรม  และบุคคลทั่วไป 

หัวข้อการบรรยายที่ 1 "กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม"(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

หัวข้อการบรรยายที่ 2 การสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)


ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์ 

 

ห้องสัมมนา 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 
ค่าใช้จ่าย

 
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, คุณเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, คุณนวลละออง ศรีชุมพล, คุณจักรเกษตร อักษรพันธ์, อบรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและพลังงานทางเลือก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กลับมาครั้งนี้ไฉไลกว่าเดิม กับการรวมตัวของสุดยอดสัมมนา 2 หัวข้อ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แบบคุ้มค่าสุดๆ
สัมมนาฟรี! หลักสูตรสร้างเงินด้วย application ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน การสร้างคอนเทนสินค้า เพื่มคนติดตาม เพื่มยอดขาย ยิ่งคนเห็นสินค้าเราเยอะ ก็จะสามรถขายสินค้าได้เยอะขึ้น กับสัมมนา
เพื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบุคคล บริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
อบรมการสร้าง PHP Application ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่าง Adobe Dreamweaver
เรียนรู้การปักชื่อและโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสร้างลายปักจาก iPad
เพื่อใช้สร้างเกมสองมิติจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเราใช้ปลั๊กอินต่างๆเข้ามาช่วย ทำให้สามารถสร้างเกมสองมิติได้ง่ายมากขึ้น
เพื่อเรียนรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อเพิ่มความสามารถของทางบริษัทให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก