มีค่าใช้จ่าย

มันจะงง ๆ !!รู้มั้ยว่าค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอะไรควรเขียนเป็นค่าจ้าง อะไรควรเขียนเป็นสวัสดิการ

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 997 ครั้ง
มันจะงง ๆ !!รู้มั้ยว่าค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอะไรควรเขียนเป็นค่าจ้าง อะไรควรเขียนเป็นสวัสดิการ
 

                                 ท่านทราบหรือไม่ว่า???
 

ค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าคอมมิชชั่น

 

ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว

ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้

หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุม

ถ้าถูกลูกจ้างไปฟ้องศาล

คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเป็นล้านในเร็วๆนี้ 

 

พบกับ  เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกกฎหมายรุ่นที่ 1/2561ใน วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  โดยวิทยากรขวัญใจชาว HR อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00  น. โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท BTS สถานีนานา

เนื้อหาหลักการสัมมนา

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง

 1. 1.    ตัวอย่าง “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ?
 2. ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน นายจ้างไม่รู้ตัว ?
 3. ตัวอย่างการคำนวณจ่าย..คำนวณฟ้อง ทำอย่างไร ?
 4. ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้าง ดูตรงไหน ?
 5. จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง
 6. 6.   พบกับตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้แพ้คดี เขียนอย่างไร ?

 

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการทำสัญญาจ้าง

 1. ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม ?
 2. จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี
 3. หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ
 4.  แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่ลอกใช้ได้เลย
  1. สัญญาจ้างทดลองงาน
  2. สัญญาจ้างงานประจำ
  3. สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
  4. สัญญาจ้างที่ปรึกษา
  5. สัญญาจ้างานพิเศษ / งานโครงการ
  6. สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก
  7. สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง
  8. สัญญาชดใช้ความเสียหาย
  9. สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง
  10. สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ
  11. ถาม – ตอบ / วิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

 

โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

รร. แกรนด์สุขุมวิท BTS  สถานี นานา


อัตราค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท ก่อน VAT

(รวมค่าเอกสาร + อาหารว่าง 2 มื้อ + Buffet Lunch 1 มื้อ+ ใบ Certificate)

 

 

      กรุณาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์  087-0718100 LINE ID:hrdeesolution


Email:hrdeesolution@gmail.com  www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรเทคนิคการจ่ายค่าจ้าง, หลักสูตรการจ่ายค่าจ้างT, การทำสัญญาจ้าง, อบรมหลักสูตร HR, อบรม HR, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

บริหารงานอย่างไรสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างผลงานที่ดีแก่องค์กร
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (LINE MANAGER) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HRต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่างๆ ไปใช้ในห...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน
ครบเครื่องเรื่องการบริหารงาานบุคคลสำหรับ HR น้องใหม่ แถมฟรีหนังสือการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ 2 เล่ม
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
ประสานงานกับคนหลากหลายช่วงวัย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารองค์กร
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวน...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาด้วย Kaizen" วันที่ 16-17 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ในหลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่า...