มีค่าใช้จ่าย

พรบ.กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไร รู้กันแล้วหรือยัง !!!! พบกับ หลักสูตร UP TO DATE กฎหมายแรงานฉบับใหม่ 2560 และกฎหมายประกันสังคม วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนดู 1641 ครั้ง
พรบ.กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภาคปฏิบัติต้องทำอย่างไร รู้กันแล้วหรือยัง !!!! พบกับ หลักสูตร UP TO DATE กฎหมายแรงานฉบับใหม่ 2560 และกฎหมายประกันสังคม วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

หลักการและเหตุผ

 • กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น เช่น การเกษียณ / การลากิจ / ลาไปตรวจครรภ์ / การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน / การย้ายสถานที่ทำงาน / การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องให้ลูกจ้างยินยอม
 • เงินสวัสดิการอย่างน้อย 15 ค่า ที่ศาลสั่งให้นำไปรวมคำนวณค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง / จ่ายเพิ่มเมื่อเกษียณ เพิ่มอีกเป็นล้าน
 • ประกันสังคม กำลังตรวจและออกคำสั่งให้นายจ้างนำเงินสวัสดิการหลายค่าไปรวมจ่ายเงินสมทบย้อนหลังด้วย นายจ้างเสียเงินเพิ่มเป็นล้าน ฝ่ายบุคคลตกงานทันที

 

ภาคปฏิบัติจริงแต่ละเรื่องจะทำอย่างไร ?    ...จะป้องกัน แก้ไขอย่างไรให้ทันเหตุการณ์


หัวข้อบรรยาย

 ภาคเช้า : สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่

 1. Update กฎหมายแรงงาน ใหม่ มีเรื่องอะไรบ้าง  ?
 2. เดิมกำหนดเกษียณไว้ 55 ปี ต้องเปลี่ยนตามกฎหมายใหม่หรือไม่ ?
 3. ถ้าไม่กำหนดไว้ จะกำหนดใหม่ น้อยกว่า 60 ปี ได้หรือไม่ ?
 4. ถ้าไม่อยากกำหนดไว้เหมือนเดิม จะทำอย่างไรจึงไม่ผิดกฎหมาย ?
 5. ลูกจ้างที่แจ้งขอเกษียณเอง แจ้งแล้วหยุดเลย…ได้หรือไม่ ? ( แจกตัวอย่างคำขอเกษียณ )
 6. ลูกจ้างอายุ 65 ปีแล้ว แต่ยังไม่ขอเกษียณมา ต่อมาถูกรถชนตาย ต้องจ่ายค่าเกษียณให้หรือไม่ ?
 7. อายุ 59 ปี 10 เดือน มีสิทธิขอเกษียณหรือไม่ ?
 8. วันแจ้งขอเกษียณ จะแจ้งวันไหนก็ได้ใน 365 วัน  ใช่หรือไม่ ?
 9. ลูกจ้างขอเกษียณมา นายจ้าง หรือ หัวหน้าไม่อนุมัติได้หรือไม่ ?
 10. เมื่อแจ้งแล้ว นายจ้างขอให้ช่วยทำต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ลูกจ้างไม่ยอม จะบังคับได้หรือไม่ ?
 11. ลูกจ้างที่ทำงานไม่คุ้มค่า แต่ไม่ขอเกษียณมา จะให้เกษียณได้หรือไม่ ?
 12. การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทำอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?
 13. การเตรียมการก่อนวันเกษียณที่ดีต้องจัดการอย่างไร ?
 14. การเตรียมคนแทน คนที่จะเกษียณจะทำอะไรบ้าง ?
 15. วันทำงานวันสุดท้ายของคนเกษียณ ต้องเป็นวันไหน มี 6 วิธีให้เลือกจะเอาไหม ?
 16. การทำข้อบังคับการทำงาน…การแก้ไขข้อบังคับใหม่ ทำอย่างไรจึงจะใช้ได้ ?
 17. มีลากิจอยู่แล้ว 6 วัน กม.ใหม่ให้ 3 วัน ต้องเพิ่มอีกไหม หรือ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?
 18. ลากิจธุระอันจำเป็นที่ควรได้ค่าจ้าง..ไม่ควรได้ จัดการอย่างไรดี ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
 19. ลาตรวจครรภ์ได้ค่าจ้าง ควรกำหนดแนวปฏิบัติอย่างไร ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
 20. ตั้งท้อง 8 เดือนแล้ว ท้องโต ไม่อยากมาทำงาน จะใช้สิทธิลานี้ได้หรือไม่ ? จะทำอย่างไร ?
 21. ค่าชดเชย 20 ปี ขึ้นไป จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร ? ( แจกตัวอย่างแนวปฏิบัติ)
 22. กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมไป กม.ใหม่ว่าต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าไม่อยากจ่ายจะทำอย่างไร ?
 23. ค่าตอบแทน ในกฎหมายใหม่ คืออะไร ? ต้องนำไปรวมจ่ายค่าชดเชยไหม ?
 24. ความผิดของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ที่มาตรา 44 ไม่ยกเว้นมีเรื่องอะไรบ้าง ? ( จับปรับเป็นแสนทันที )
 25. กยศ. ถ้านายจ้างไม่หักเงินส่งสรรพากร จะโดนไม่ใช่น้อยตรงไหน ?

 ภาคบ่าย : ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปรวมค่าชดเชย ไม่ต้องส่งสมทบประกันสังคม ( สำคัญมาก )

 1.  สวัสดิการอย่างน้อย 15 ค่า ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็น “ ค่าจ้าง ” ต้องนำมารวมคำนวณค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง / นำไปจ่ายเพิ่มเมื่อเกษียณ มีค่าอะไรบ้าง ? ( นายจ้างแพ้คดี 100 % ฝ่ายบุคคลตกงานทันที….ระวังจะโดนไม่ใช่น้อย )
 2. เงินที่ประกันสังคม เร่งรัด ให้นำส่งประกันสังคมด้วย มีค่าอะไรบ้าง ?
 3. ถ้าส่งเงินสมทบไม่ครบ นายจ้างโดนปรับย้อนหลังเป็นแสน ฝ่ายบุคคลตกงานมานักต่อนักแล้วตรงไหน ?

วิธีการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปรวมค่าชดเชย ไม่ต้องนำไปรวมสมทบประกันสังคม จะเขียนอย่างไร ? 

 ถาม – ตอบ ปัญหาจากผู้เข้าสัมมนา

 

วิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ผู้สอนและเขียนหนังสือการบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงานด้วยภาษาเข้าใจง่ายมากกว่า 30 เล่ม

รูปแบบและบรรยายการสัมมนา

 •  บรรยาย ถามตอบ ยกตัวอย่างข้อพิพาท กรณีศึกษา สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

 

กำหนดการอบรม วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

  โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว สยาม

BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

 

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

 

เบอร์โทร 087-0718100

 

Email:hrdeesolution@gmail.com

 

www.hrdeesolution.com

ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,900 บาท แถมฟรี VCD รวมคดีฎีกาแรงงานมูลค่า 1,000 บาท และเแจกฟรีเอกสารนำไปใช้ปฏิบัติตามกฎหมายแใหม่ได้ทันที

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการสัมมนา และวุฒิบัตรรับรอง


คำค้นประกาศนี้ Tags: กฏหมายแรงงานใหม่, อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงาน, อบรมหลักสูตรด้านบริหารบุคคล, อบรมกฎหมายแรงงานใหม่, กฎหมายแรงงาน, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การจัดฮวงจุ้ยเพื่อส่งเสริมกับดำเนินธุรกิจในปีระกาให้เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่สนใจ
ยืนหยัดหน้าที่ฝ่ายบุคคล - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – รักษาพนักงานที่เป็นเลิศ – เพื่อความเข็มแข็งขององค์กร
“หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทั...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะมาถึง เร็วๆนี้!! ด้วยความร่วมมือระหว่าง Ecole Hoteliere Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ วิทยาลัยดุสิตธานี จะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการจัดกา...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการทำงานในปัจจุบันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
การสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดก...
แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวาง...