มีค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล

อบรมวันที่ 08 มิถุนายน 2561
จำนวนคนดู 565 ครั้ง
ข้อควรระวัง !!! การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการไม่รัดกุม คือจุดตายของนายจ้าง และ จุดตกงานของฝ่ายบุคคล

  

เนื้อหาหลักการสัมมนา 

จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการจ่ายค่าจ้าง

 ตัวอย่าง “ เงิน ” ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ?

 ถ้าเป็นค่าจ้าง จะมีผลเสียหายอย่างมหาศาลขนาดไหน นายจ้างไม่รู้ตัว

 ตัวอย่างการคำนวณจ่าย..คำนวณฟ้อง ทำอย่างไร ?

 ตัวอย่างเงินที่ศาลท่านว่าไม่ใช่ค่าจ้าง ดูตรงไหน ?

 จะป้องกันความเสียหาย จะเขียนเงื่อนไขในการจ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกฟ้องเรียกเงินภายหลัง

 พบกับตัวอย่างการเขียนเงื่อนไข ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้แพ้คดี เขียนอย่างไร ?

 จุดอ่อน – จุดแข็ง ของการทำสัญญาจ้าง

 ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม ?

 จุดอ่อน 10 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี

 หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้ง่ายในทางปฏิบัติ

 แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 10 ประเภท ที่ลอกใช้ได้เลย

สัญญาจ้างทดลองงาน

สัญญาจ้างงานประจำ

สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

สัญญาจ้างที่ปรึกษา

สัญญาจ้างานพิเศษ / งานโครงการ

สัญญาเพิ่มเติมการส่งไปฝึกอบรมภายนอก

สัญญายินยอมให้หักค่าจ้าง

สัญญาชดใช้ความเสียหาย

สัญญาจ้างผู้รับเหมาช่วง

สัญญาจ้างบริการต่าง ๆ

ถาม – ตอบ / วิเคราะห์จุดอ่อนสัญญาของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ทุกคำถาม..มีคำตอบ..มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้แล้ว..อย่าพลาด !!!! 


 

โดย วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,000 คดี

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

รร. GRAND SUKHUMVIT BANGKOK NANA HOTEL

ใกล้ BTS นานา ทางออกที่ 4


อัตราค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท 

(รวมค่าเอกสาร+อาหารว่าง 2 มื้อ+INTERATIONAL BUFFET 1 มื้อ+ ใบ Certificate)


      กรุณาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์  087-0718100 LINE ID:hrdeesolution


Email:hrdeesolution@gmail.com  www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม HR, การจ่ายค่าจ้างสวัสดิการ, การทำสัญญาจ้าง, อบรมหลักสูตรการจ่ายค่าจ้าง, อบรมหลักสูตรการทำสัญญาจ้าง, อบรมหลักสูตร HR 2560

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำแผน จนถึงการกำหนดเป้า การทำแผน การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้แผนงานเป็นจริง รวมถึงจะทำให้เราสามารถควบ...
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ต่างเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทั้งในด้านของ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ และนับวันทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความ...
ปูพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการทางธุรกิจ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรต่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมุ่งส...
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการ...
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน
หลักสูตรการจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรักในสิ่งที่ทำแล้วลงมือทำมันอย่างจริงจัง
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดกุญแจความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และนำพาธ...