อบรมฟรี

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

อบรมวันที่ 30 เมษายน 2559
จำนวนคนดู 1388 ครั้ง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน )   ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี   

ได้รับรองให้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ตามหนังสือที่ สคช 531/2557    

และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ    

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยมีกำหนดการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกำหนดการแนบ

ปี  2558   TIFFA CB  จัดทดสอบฯ   จำนวน 800  ท่าน  เท่านั้น    

 

 ติดต่อ

คุณแพท

Mobile : 091-8044123

Line id : pattyanda

Mail: patchareeporn@itbsthai.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก
การเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน
สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่ สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศัพท์สำคัญ ประสานงานการค้ากับต่างชาติ สอบถาม ตอบกลับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เสนอราคา สั่ง...
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป...
ลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 34 อบรมวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559