อบรมฟรี

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

อบรมวันที่ 30 เมษายน 2559
จำนวนคนดู 1321 ครั้ง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ ปี 2559

            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน )   ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี   

ได้รับรองให้สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  ตามหนังสือที่ สคช 531/2557    

และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ    

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยมีกำหนดการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกำหนดการแนบ

ปี  2558   TIFFA CB  จัดทดสอบฯ   จำนวน 800  ท่าน  เท่านั้น    

 

 ติดต่อ

คุณแพท

Mobile : 091-8044123

Line id : pattyanda

Mail: patchareeporn@itbsthai.com

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาสต๊อกบวม หรือว่าสต๊อกขาด
การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติก์ ของประเทศไทย
สำหรับคนว่างงาน หางานโลจิสติกส์ เพื่อทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เรียนโลจิสติกส์ อบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีควา...
การแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษ...
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
หลักสูตร การขนส่งสินค้าอันตราย ครั้งที่36 อบรม พร้อมการทำ #Workshop วันที่ 28-29 ต.ค. 59
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ