มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 546 ครั้ง
อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

 

ความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

3. เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 16:30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. บทนำ

2. นิยาม

3. แนวคิดพื้นฐาน

4. การประเมินความไม่แน่นอนมาตรฐานตามแนวทางของ Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)

5. การรายงานความไม่แน่นอน

6. สรุปขั้นตอนในการประเมินความไม่แน่นอน

7. การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

8. แบบฝึกหัด

วิทยากร ไม่ระบุนาม

คุณสมบัติ

ผู้ที่ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง 

ค่าลงทะเบียน 3,906 บาท รวม VAT แล้ว

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล์: trainingnimt.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4206 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวัดสำหรับการทดสอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Synergysoft Autodesk Revit 2015 training สำหรับออกแบบอาคาร งานสถาปัตย์ โยธา และงานระบบอาคาร
สำหรับ Admin ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของ Security เพื่อให้สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบ Security ด้วยการศึกษาถึงรูปแบบการโจมตีและการป้องกันต่างๆ ผ่านการปฎิบัติงานจริง
การที่ผู้สูงวัยหันมาสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้น ทำให้สามารถลดช่องว่างระหว่างตนเองและลูกหลานได้
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้สอนในสถานศึกษา สามารถสร้างสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การสัมมนาและประกาศผลรางวัลโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
ISMED ช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสร้างช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแนวรุกออนไลน์ด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น เน้นการทำ Workshop เป็นหลักเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการสามารถใช้...
ค้นหาความไม่แตกต่างกันและการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ถูกแบ่งปันกันระหว่างองค์การผู้ซื้อและผู้ขาย