มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 469 ครั้ง
อบรม เรื่องความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

 

ความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการทดสอบ

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ

3. เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 16:30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. บทนำ

2. นิยาม

3. แนวคิดพื้นฐาน

4. การประเมินความไม่แน่นอนมาตรฐานตามแนวทางของ Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)

5. การรายงานความไม่แน่นอน

6. สรุปขั้นตอนในการประเมินความไม่แน่นอน

7. การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

8. แบบฝึกหัด

วิทยากร ไม่ระบุนาม

คุณสมบัติ

ผู้ที่ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปทุมธานี ห้อง 304 อาคารสำนักงานกลาง 

ค่าลงทะเบียน 3,906 บาท รวม VAT แล้ว

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

อีเมล์: trainingnimt.or.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2577 5100 ต่อ 4206 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวัดสำหรับการทดสอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มีความเข้าใจการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML และ CSS มีความเข้าใจโครงสร้าง การทำงานของภาษา PHP
หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพรา...
เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression ofUncertainty in Measurement (GUM)
สัมมนาฟรี "The Secret of Social Commerce เคล็ด(ไม่)ลับสู่ ธุรกิจสังคมออนไลน์"
เรียนรู้การออกแบบและติดตั้งกล้องเน็ตเวิร์คผ่านอินเตอร์เน็ต
เรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นฐานความรู้ของอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบันได้ก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เรียกว่า “Big Data” หรือ “ข้อมูลอภิมหาศาล” เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น ข้อมูลสมาชิกของ Facebook ข้อมูลการซื้อสินค้าจากในซุปเ...
การเตรียมอุปกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม และการตั้งค่าต่างๆ สำหรับใช้งาน