อบรม เมษายน 2561

ร่วมเรียนรู้และ WORKSHOP การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นอย่างถูกหลักการแบบเต็มรูปแบบ 1 วัน สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมรับเกียรติบัตร
เข้าดู 819 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มนุษย์เงินเดือนเริ่มต้นธุรกิจได้ โดยไม่ต้องลาออก ทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับการทำงานประจำ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะในยุค Social Media และ Digital Marketing แบบนี้
ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux ตั้งแต่ระบบจัดเก็บไฟล์ไปจนถึงวิธีการติดตั้ง การตั้งค่าและการจัดการโมดูลที่จำเป็นในการให้บริการผู้ใช้งาน ตลอดจนวิธีการกำหนด...
ทิศทางของยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การพัฒนาไปอย่างมาก ได้มีการผสมผสานศาสตร์ทางด้านการพัฒนาองค์กร
เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และหารจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำ...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบร...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL” รุ่นที่ 3
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ควาเข้าใจพื้นฐานในการจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานรับผิดชอบ