อบรม 11 มกราคม 2561

ไม่พบประกาศอบรมสัมมนา 11 มกราคม 2561

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนทำผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม แห้งเสีย แตกปลาย ไม่มีน้ำหนัก จากความร้อนและการทำสีผมจากสารเคมี
เรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน รู้และเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือทันสมัยและสามารถเพิ่มฐานลูกค้าจำนวนมาก
ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิศวะกรระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆสู่วิศวกรรุ่นใหม่
ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่การสาธิต ดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยวิทยากรหลัก
การเพิ่มศักยภาพทางด้านทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
สัมมนาฟรี! หลักสูตรสร้างเงินด้วย application ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน การสร้างคอนเทนสินค้า เพื่มคนติดตาม เพื่มยอดขาย ยิ่งคนเห็นสินค้าเราเยอะ ก็จะสามรถขายสินค้าได้เยอะขึ้น กับสัมมนา
ธุรกิจ พรบ. ประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากปริมาณรถที่มากขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์จึงกลายเป็นโอกาสทองที่ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ที่สน...
เพื่อนำไปใช้อ่านกับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น ipod, iphone, ipad, Android Tablet และซอฟต์แวร์อ่านหนังสืออื่นๆ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น
ฝึกโยคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก